2015 - Video-animace-časosběr: Väzba proteínu k úseku DNA

Expresia genetickej informácie je regulovaná pomocou väzby špecifických proteínov, tzv. transkripčných faktorov, k cieľovým miestam na DNA. Animácia ilustruje rozpoznanie takéhoto regulačného úseku DNA fragmentom ľudského proteínu FOXO4. Simulácia bola vykonaná s použitím balíku GROMACS-5.1; asociácia molekúl bola vynútená nerovnovážnymi podmienkami. Štruktúra biopolymérov odvodená z kryštalografických dát (PDB kód 3L2C). Vizualizované pomocou VMD-1.9.2.
E-mail
Heslo

Pro účast v soutěži se musíte nejdříve zaregistrovat