Porota a hodnocení soutežních příspěvků

Hodnocení soutěžních příspěvků v akademických kategoriích:

Hodnocení probíhá ve dvou paralelních liniích:

1. Hodnocení odbornou porotou v níže uvedeném složení. Porota hodnotí zaslané příspěvky zásadně bez znalosti jejich autorství, tj. anonymně. Porotci vidí a hodnotí fotografie tak, jak jsou vystavené v galeriích. Hlavní práce poroty nastane až po uzávěrce soutěže, kdy porotci během 14 dnů projdou všechny snímky a vyberou v každé kategorii ty nejzdařilejší. Hodnocení poroty není veřejné, porota se na vítězích usnáší konsensuálně (nikoliv součtem bodů či prostým hlasováním). Porota vybere absolutního vítěze a vítěze, druhá a třetí místa v každé kategorii. Nejpozději 25.11.2018 (ale spíše dříve) budou autoři vybraných příspěvků osloveni mailem, aby obratem dodali svá díla v originální velikosti (nekomprimovaný tiff min 2500px delší strana), abychom mohli nechat vyrobit profesionální zvětšeniny pro slavnostní výstavu.

2. Divácká soutěž, založená na prostém součtu bodů od návštěvníků galerií. Vítězem se stane příspěvek s nejvyšším součtem kladných bodů, nezávisle na soutěžní kategorii. V případě rovnosti kladných bodů rozhodne menší počet záporných bodů, kdyby ani to nepomohlo, rozhodne los. Druhé a třetí ceny se nevyhlašují. Nejpozději do 25.11. 2018 (ale spíše dříve) bude autor vítězného příspěvku osloven mailem, aby obratem dodal svá díla v originální velikosti (nekomprimovaný tiff min 2500px delší strana), abychom mohli nechat vyrobit profesionální zvětšeninu pro slavnostní výstavu.

Divácké hodnocení se uzavírá 18.11. 2018 o půlnoci (23:59), pozdější přídavky nebudou započítány! Nápověda pro divácké hodnocení je dole na konci stránky.

Odborná porota:

Martin Černý – zástupce pořádající Přírodovědecké fakulty UK, vítěz 1. a 2. ročníku soutěže Věda je krásná v kategorii „Vědecká fotografie“. Fotografování (hlavně vážčích letovek) patří k jeho nejoblíbenějším činnostem, které se mu daří tu lépe tu hůře skloubit s profesními zájmy – ekologií planktonu, hydrobiologií a studiem biologie vážek. www.dragonflies.cz

 


Ivo Lukeš - zástupce firmy Olympus, vedoucí její mikroskopické divize pro oblast střední a východní Evropy.


Pavel Krásenský - Pavel Krásenský - profesionální zoolog, avšak veřejnosti známější coby význačný makrofotograf přírody a uznávaný ilustrátor odborných publikací, publikující svá díla v předních přírodovědeckých fotočasopisech jak u nás, tak i v zahraničí. Jeho specialitou jsou zejména makrofotografie hmyzu především brouků, blanokřídlých a pavouků, nejlépe těch, co se hned tak běžně nepotkají. Pořádá fotografické workshopy a přednášky. Již 20 let se věnuje studiu čeledi drabčíkovitých o kterých publikoval řadu faunistických prací. www.macrophotography.cz
Ondřej Prosický - geolog a fotograf. Ve své tvorbě se zaměřuje na fotografování živé přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Při cestách za přírodou navštívil většinu míst kontinentální Evropy, jižní Atlantik, Asii a do tropických oblastní latinské Ameriky se vrací fotografovat zvířata každoročně.  Se svými fotografiemi se dostal do finále prestižní soutěže BBC Wildlife Photographer of the Year 2007. Web: www.naturephoto.cz
 Petr Jan Juračka - fotografický hračička a všeuměl v tom nejlepším smyslu slova, specialista na vědeckou fotografii a mikrofotografii včetně elektronové mikroskopie, nadšený pilot a crashtester foto-koptér. S jeho fotografiemi se můžete potkat jak na billboardech v Praze, tak v mezinárodních odborných publikacích, na obálkách knih světových autorů či na mnoha fakultních vizuálech. A samozřejmě na jeho webu petr.juracka.eu.
Jan Valenta - fyzik a fotograf, zakladatel a kurátor Malé galerie vědeckého obrazu na půdě Matematicko fyzikální fakulty. Průkopník interferenční makrofotografie a autor Nanartu.

 
František Weyda - ikona české mikrofotografie, autor fascninujících pohledů na ultrastruktury drobných živočichů, o jejichž existenci mnozí z nás ani nevědí. Zakladatel Laboratoře digitálního zobrazování při Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích.


 

Hodnocení v objevitelské kategorii

Příspěvky bude hodnotit porota ve složení Jan Kotek (proděkan fakulty pro vědu a vnější vztahy), Alexandra Hroncová (vedoucí Oddělení vnějších vztahů), Petr Jan Juračka (zástupce odborné poroty a fakultního OVV) a Martin Černý (zástupce odborné poroty a organizátor soutěže). Hodnocení bude probíhat obdobně jako v případě akademických kategorií, tj. bude anonymní a konsesuální.

Nápověda k diváckému hlasování

K hlasování je třeba mít účet na soicální síti Facebook, jehož prostřednictvím se k hlasování přihlásíte.  Tím se pokoušíme docílit stavu, kdy každý hodnotící bude hodnotit každý příspěvek toliko jedenkrát. K hodnocení příspěvků slouží klasické FB "Like" pod náhledem. Hlasování je proto velmi přímočaré, pokud jste v tu chvíli už paralelně přihlášeni k FB, kliknutím hlasujete, pokud ne, vyskočí po kliknutí na tlačítko  přihlašovací okno FB, po vyplnění platného loginu se pak už provede Vaše volba (tj. neklikáte podruhé). Můžete přidat i komentář a oblíbenou fotku prezentovat na FB.

Nic Vám nebrání doporučit jakýkoliv příspěvek přátelům na FB či do jiných sociálních sítí, naopak, budeme rádi.

E-mail
Heslo

Pro účast v soutěži se musíte nejdříve zaregistrovat